VERKLARING VAN RESPECT EN EERHERSTEL VAN GENERAAL DON FRANCO

Moneda Francisco Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios

Na de voortdurende aanvallen op de persoon van generaal Franco sinds diens dood, waarbij ze langzaam maar zeker elk spoor van zijn werk in Spanje in de historische momenten die hij mocht beleven hebben uitgevlakt, hebben het politieke links en hun bevriende media een tomeloze campagne opgezet. Deze zou moeilijk te begrijpen zijn, ware het niet voor hun instinctieve obsessie met wraak door het uitvlakken van een halve eeuw van onze geschiedenis, door een laatste poging om de belangrijkste architect te laten verdwijde die het mogelijke heeft gemaakt dat die geschiedenis niet zou verdwijnen.’

Tegenover een dergelijke campagne, verklaren en ondertekenen wij, gepensioneerde militairen van alle rangen die daardoor ons volle recht van meningsuiting genieten, een verdediging van de militaire figuur van Generaal Franco. Deze wordt tegenwoordig tot ongedachte hoogtes beschimpt, zonder enige objectiviteit, gebaseerd op leugens over de Geschiedenis en met onrechtmatige doeleinden die elke bestudeerder van de historische waarheid zouden doen branden van schaamte.

We doen dit als onderdeel van het uitvoeren van wat duidelijk in artikel 21 van de Koninklijke Verordeningen voor de Strijdrachten staat, bij Koninklijk Decreet 96/2009 van 6 februari: “De leden van de Strijdkrachten zullen zich als erfgenamen en bewaarders van de Spaanse militaire traditie beschouwen. Het eren van de helden die haar hebben gesmeed en van allen die hun leven voor Spanje hebben gegeven is een ereschuld en een motivatie om hun werk voort te zetten.”

Aan allen, gepensioneerd, actief of toelomstig, die het niet kunnen laten om absoluut en zonder verzachtende omstandigheden het gedrag als ongeschikt willen verklaren van een militair die een voorbeeld voor alle soldaten was: wij raden jullie aan om calm en objectief de Staat van dienst van Generaal Franco te lezen. Er is niets concreters, zonder literaire wispelturigheid in haar stijl, om uit te drukken hoe Francisco Franco in al zijn jaren- vanaf dat hij een jonge Tweede Luitenant van 17 was tot met zijn 33ste de jongste Generaal van Europa,- altijd de gevaarlijkste en vermoeiendste posten vroeg. Hij stelde zich altijd onder de soldaten onder hem en zorgde voor hem, hij leidde door zijn voorbeeld, werd gewond in de strijd en werd meerdere keren gepromoveerd vanwege zijn oorlogsdaden. Bij de komst van de II Republiek, hoe deze ook uitgeroepen werd, bleef hij er loyaal aan. Hij sloot, op orders van boven, de Algemente Militaire Academie waar hij directeur van was en leidde in opdracht van de Regering van de Republiek de militaire acties die de opstand van Asturias in 1934 hebben gesmoord, en die veroorzaakt waren door de oppositie van links. Deze luidden de Frente Popular en later de Burgeroorlog in.

Op dat cruciale moment voor het voortbestaan van de Spaanse Natie, nam hij de verantwoordelijkheid die zijn Strijdmakkers hem gaven om als enige het Commando te voeren over een Spanje die aangevallen en belegerd werd door een internationaal communisme die door het Frente Popular aanvaard en aangenomen was.

Over de jaren na het gevecht worden nu gebeurtenissen verteld die de gevoeligheid van de hardste mensen raken. Zelfs de verhalen die aan echte gebeurtenissen kunnen worden toegeschreven worden genuanceerd met episodes die authenticiteit ontberen. Ook word de situatie op het moment dat ze plaatsvonden weggemoffeld, met als doel elke houding te criminaliseren, hoe rechtvaardig die ook was.

We willen degenen die met zulk een doel handelen er aan herinneren dat er weinig documenten zijn die zo objectief de persoonlijkheid van Franco definieren als de Staat van Dienst van een militair. Deze vertelt de omstandigheden van het dagelijks leven van een soldaat, zonder andere inhoud dan de daden en houdingen die deze gedurende al zijn jaren liet zien.

Daarom zullen we het militaire imago van General Franco verdedigen, die duidelijk in zijn Staat van Dienst is gedefinieerd. Gegeven de persoonlijkheid die er in te zien is, keuren wij veel van de aantijgingen die tegenwoordig tegen hem worden gedaan af. Het enige doel van deze aantijgingen is dat de nieuwe en toekomstige generaties een belangrijk deel van hun eigen Geschiedenis slecht kennen, en zo mogelijk verachten. Zo proberen ze een valse vooruitgang te rechtvaardigen, die de werkelijkheid verbergt van hoe de natie op territoriaal gebied is gezonken en van de duidelijke ongelijkheid tussen de Spanjaarden.

Tegenover een dergelijke situatie vragen wij, de ondertekenaars van deze Verklaring, dat de regisseurs en acteurs van deze laaghartige campagne de historische waarheid weer opnemen in hun motivering. Ook dat ze ophouden met hun perverse plan om de resten van Franco op te graven, en het naderhand transformeren of vernietigen van het symbool van verzoening dat hem, samen met zoveel strijders van de Burgeroorlog, onderdak geeft.

Wij publiceren deze verklaring ook als een eerherstel voor de schade die is veroorzaakt door degenen die er in volhouden een soldaat als Generaal Franco te diskwalificeren. Zijn gedocumenteerde diensten aan het Vaderland maken dat hem de gepaste dankbaarheid verschuldigd is, en zijn tegelijkertijd een reden voor respect voor alle militairen die vandaag deze Verklaring ondertekenen, evenals degenen die zich later er aan willen toevoegen en degenen die dat om wettelijke redenen niet kunnen.

Augustus 2018

 

Oorspronkelijke bron -(AME) Asociación de Militares Españoles – 31/07/2018

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *