WAT IS DE IDEOLOGIE VAN CIUTADANS?

Albert Rivera en una intervención en el pleno del Congreso. Foto: congreso.es

Ciutadans is rechts en wil het niet weten gepubliceerd.

Albert Rivera hoort niet bij het politieke midden: zo heeft Ciudadanos gestemd bij het Congres, het Parlement en de Raad van Barcelona.

Wat is de ideologie van Ciutadans? De mensen van Albert Rivera hebben zichzelf vaak gedefinieërd als politieke middenvelders, en de laatste tijd als liberale partij. Maar vanuit links worden ze vaak ervan beschuldigd een nieuwe uiting van rechts te zijn, gesponsord door Ibex-35. Wat is waar? CRÍTIC heeft de parlamentaire activiteit van de oranje groep bij het Congres, het Parlement van Catalonië en de Raad van Barcelona bekeken. De belangrijkste conclussie: vanaf Juni 2016 hebben de mensen van Rivera in het congres 240 keer aan de kant van Rajoy gestemd, hetgeen een samenval van 75% betekent. Ciutadans hangt niet alleen wat Catalonië betreft dezelfde mening aan dan PP, maar ook wat betreft de arbeidsmarkt, belastingen en pensioenen. Hun raakvlakken met rechts zijn ook in het Parlement en in de Raad van Barcelona legio. We gaan met behulp van gegevens het ideologische profiel van Ciutadans uiteenzetten.

Bijna drie jaar geleden heeft CRÍTIC het artikel “Ciutadans is rechts en wil het niet weten gepubliceerd.” Daarin werd geanalyseerd hoe een groepering die toen het geboren werd zichzelf zelfs als sociaaldemokratisch heeft gepresenteerd, zichzelf in het Parlement heeft gepositioneerd. Het resultaat van de analyse liet toendertijd geen twijfel bestaan: wat betreft sociale maatregelen, stemde C’s doorgaans altijd in de lijn van de traditionele rechtse partijen. Nu heeft de partij die Albert Rivera ledit een beetje meer ervaring, niet alleen in het Parlement en in de Stadsraad van Barcelona, maar ook in het Congres. Daar heeft Rivera zich gevestigd als de leider van een zogenaamd nieuw Spaans midden. Maar… is dat echt zo? Bevestigen de standpunten van Ciutadans in het Congres deze hypothese?

Om de informatie te contrasteren heeft CRÍTIC diepgravend de handelingen van de groep van Albert Rivera in het Congres geanalyseerd. Gedurende deze ambtsperiode- die begon in de zomer van 2016- is over bijna 320 zaken gestemd. In 240 gevallen, 75,2% van alle zaken, hebben ze precies hetzelfde gestemd als de Partido Popular. Echter, de gelijkenissen tussen PP en PSOE dalen naar 60% van de initiatieven. Het percentage keldert naar 34,2% als we de samenval tussen de regeringspartij en de confederale groep Podem-En Comú Podem- En Marea vergelijken. Maar bovendien is het zo dat de partij van Rivera slechts 32 keer het tegenovergestelde heeft gestemd dan die van Rajoy, dat is, net 10% van de gevallen. Ciutadans is voor een groot deel de kruk van Rajoy in het Congres geworden. In deze grafiek zijn een paar voorbeelden te zien.

Wat is de ideologie van Ciutadans?
Wat heeft Ciutadans in het Congres gestemd?/Infografie: Helena Olcina.

Tegen de onafhankelijkheidsgezinden, harder dan de PP.

De nabijheid van Ciutadans met PP uit zichzelf in het navolgen van de lijn van Rajoy in sleutelvraagstukken. Het meest duidelijke geval is alles wat te maken heeft met het Catalaanse onafhankelijkheisproces. Er zijn legio voorbeelden: steun aan de toepassing van artikel 155, niet wettelijk voorstel om het werk van de verdedigingstroepen van de Staat te verdedigen en steunen, of het presenteren, net voor 1-O, van een niet wettelijk voorstel over de “institutionele steun aan de verdediging van de Rechtsstaat in Catalonië”, dat ondaks de positieve stem van PP niet werd goedgekeurd. Ze zijn ook op dezelfde lijn van PP en PSOE gaan staan als het ging om het verwerpen van initiatieven van Catalaanse frakties, zoals twee voorstellen van PDECat afgevaardigde Jordi Xuclà over de “democratische krisis van het functioneren van justitie in Spanje”, of over “operatie Dialoog.” In December 2016 hebben dezelfde partijen ook een motie van toenmalig afgevaardigde Francesc Homs afgewezen, waarin hij vroeg dat men zich zou buigen over de 46 verzoeken die Carles Puigdemont maanden ervoor aan Rajoy had gemaakt.

Ter verdediging van Fernández Díaz

Anders dan de socialisten en Podem, wilde C’s niet geloven dat in de tijd van Jorge Fernández Díaz aan het hoofd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de zogenaamde “Operatie Catalonië” op werd gezet. Ook geloofden ze niet dat er geldmiddelen en politieagenten zijn gebruik voor “partij doeleinden”. De fraktie heeft PP bijgestaan in de kritiekloze verdediging van het Constitutionele Hof (TC), en heeft bijvoorbeeld in 2016 gestemd tegen een wetsvoorstel om de versnelde hervorming van dit orgaan te herroepen. Deze had de TC uitvoerende capaciteit gegeven.

PP en Ciutadans, tegen het Catalaanse schoolmodel

Ciutadans heeft gepoogd om gebruik te maken van de situatie van 155 zodat men tegen de Catalaanse school ageert, een van hun stokpaardjes. Op 23 November hebben ze het opzetten van een “onafhankelijk agentschap” voorgesteld, die de taken van de onderwijsinspectie op de scholen zou overnemen, voornamelijk om “indoctrinatie” tegen te gaan. Het voorstel had de steun van de PP, maar vond geen voortgang vanwege de afwijzing van een meerderheid in het Congres. Ook een initiatief van de regeringspartij om de huidige controle op de scholen te versterken strandde. Twee weken eerder had C’s ook met de PP meegestemd tegen een motie van ERC ter verdediging van het Catalaanse schoolmodel.

De enige tegenstander van de economische afspraak met Baskenland

Het centralisme is al meerdere malen evident geworden, zoals toen ze als enige van de vier grote frakties in het Congres tegen de wet voor de aktualisering van de economische afspraak met Baskenland stemden, en het het quotum voor Baskenland. Het is belangrijk om te herinneren dat C’s geen enkele afgevaardigde heeft in het Baskische Parlement. In Oktober 2016, waren ze ook al de enige fraktie die de verwerking van de hervorming van het Autonomie Statuut van País Valencià niet had bevestigd, waarin men de investering in de regio wilde verbeteren. Twee maanden later heeft het de hervorming van het Statuut van de Canarische eilanden afgewezen, deze keer slechts samen met Podem.

Steun aan het budget en verdediging van de herziening van de arbeidswet

In afwachting wat zou gebeuren met de berekeningen in 2018, heeft Ciutadans tot nu toe steeds de goedkeuring van het budget van de regering van Rajoy gefaciliteerd. Dat geldt ook voor de diverse normen die gericht zijn om “de budgettaire stabiliteit te waarborgen”, zoals het plafond op de uitgaven. De twee frakties hebben ook afgesproken om de belastingen te verlagen, een pakt die de lagere inkomsten niet ten goede komt. In dit soort economische vraagstukken heeft PP bijna altijd te maken gehad met afwijzing van PSOE, en altijd met die van Podem.

Wat de arbeidswetten betreft, is C’s zich compleet afgekeerd van de verzoeken van de vakbonden. Zo hebben zij zich bijvoorbeeld in 2016 onthouden van het stemmen in het voorstel van PSOE waarin men vroeg om het herroepen van de controversiele hervorming van de Arbeidswet van PP. Tijdens de ambstermijn met Rajoy als president had C’s zich ook al onthouden bij een soortgelijk voorstel van Podem. Ze hebben wel voor de controversiele hervorming van het stouwdecreet gestemd, die een groot conflict met de werknemers in die sector had veroorzaakt. Maanden daarvoor, daarentegen, hadden ze het voorstel van Podem om de arbeidsvoorwaarden van de kameniers van de turistische sector, in de volksmond “Kellys”, geweigerd de onderschrijven.

Tegen de verbetering van de pensioenen

In 2017 heeft C’s ook niet voor verscheidene initiatieven gestemd die als doel hadden om waardige staatspensioenen te garanderen. Een voorbeeld daarvan was een motie van de socialisten om de weduwenpensionen van mensen ouder dan 65 met weinig inkomsten te verbeteren. Een andere ging over de maatregelen die moesten worden genomen om ervoor te zorgen dat bijstandsgerechtigden geen koopkracht zouden verliezen- zoals nu wel gebeurt- toen het Reservefonds van de Sociale Verzekeringsbank eenmaal op was. Nog een andere verdedigde de herroeping van de zogenaamde “duurzaamheidsfaktor” en de indexering van de pensionenen, die in de praktijk tot nu toe een toename van 0,25% in de uitkeringen heeft betekend, wat bijna altijd minder dan de inflatie was. Al deze voorstellen kregen de steun van de linkse frakties, de afwijzing van PP en de onthouding van C’s.

Vluchtelingen en privatisering van publieke diensten: met PP

Het evidente niet vervullen van de quota van opvang van vluchtelingen, die de Spaanse regering had toegezegd bij de Europese Unie, heeft eind Oktober tot een motie van censuur in het Congres geleid tegen de ministers van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, en Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis. Deze stemming werd opgezet foor Podem en alweer heeft C’s ervoor gekozen zich te onthouden, en daardoor geen positie in te nemen tegen de regering van Rajoy.

De partij van Rivera heeft wel de PP nagevolgd in het verwerpen van een motie van Podem over de “privatisering van openbare en gezondheidsdiensten, en haar effecten op de duurzaamheid van de gezondheidszorg”. Bij een ander initiatief van de fraktie van Iglesias, aangaan de de “groeiende corruptie in watermanagement” gekoppeld aan de “privatisering” van die dienst, heeft de fraktie van Rivera er ook voor gekozen de andere kant op te kijken. Dat terwijl ze een jaar geleden wel het voorstel afwezen om een “openbaar bankierscentrum” te creeëren, gevormd door Bankia, Banco Mare Nostrum (BMN) en het Officiele Cretiet Instituut (ICO). C’s heeft ook niet voor de eliminatie van de beruchte draaideuren tussen de overheid en de grote bedrijven gestemd, in dit geval op één lijn met PSOE en PP.

Geen herroeping van de vonnissen van het Franco regime

Het historisch geheugen is een van de thema’s waarin C’s het vaakst de hoofdlijnen heeft gehaald. Dit vooral wanwege hun tegenzin om de Franco ideologie en haar misdaden te veroordelen, zoals Sergi Picazo in CRÍTIC heeft laten zien. Dit is in de huidige ambstermijn niet veranderd, aangezien ze zich hebben onthouden bij een voorstel van PDECat om de Wet van historisch geheugen te veranderen, en de vonnissen van het Franco regime te herroepen. Ze hebben zich ook onthouden bij een ander voorstel van PSOE, dat specifiek toestaat om het doodsvonnis van de Catalaanse president Lluís Companys te invalideren. In beide gevallen zijn beide maatregelen ondanks de afwijzing van PP aangenomen.

Internationale politiek: voor het bevrijden van politieke gevangenen… in Venezuela

Ten laatste, wat betreft internationale vraagstuken zou men kunnen zeggen dat C’s de beste van de klas is geweest bij het navolgen van het neoliberale handboek. Ze hebben namelijk als enige de dialoog- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en haar staten en Cuba afgewezen. Ze zijn meerdere malen naast de PP gaan staan om de goedkeuring van CETA er door te drukken, het controversiele vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. Ze hebben de lijn van PP en PSOE gevolgd om het akkoord tussen Spanje en Saudi Arabië te valideren, voor “wederzijdse bescherming van geklassificeerde informatie wat betreft defensie.” Samen met dezelfde twee partijen hebben ze een niet wettelijk voorstel goedgekeurd waarin men “respect voor de democratie” en “bevrijding van de politieke gevangenen” eist… in Venezuela.

Ciutadans in het Parlement (afgezien van het procés)

Ciudatans is nu grootste partij in het Catalaanse Parlement nadat het bij de verkiezingen van 21-D 36 zetels heeft behaald. Daardoor zal de fraktie voor de tweede keer achter elkaar de oppositie van het Govern de la Generalitat aanvoeren. In het vorige mandaat, dat vooral door het onafhankelijkheidsproces gemarkeerd wordt, heeft de groep, onder leiding van Inés Arrimadas, alle wetten afgewezen die te maken hadden met het natie vraagstuk: Overganswet, Referendumwet, betwisting bij het TC van de conclussies van de studicommissie over het vormingsprocés…

Concreet gesproken heeft de fraktie slechts 11 van de 26 wetten gesteund- en in sommige gevallen slechts gedeeltelijk- die het Catalaanse Parlement in de afgelopen regeringsperiode heeft aangenomen. C’s heeft ook het regelement van Catalonië in het buitenland afgewezen, die van de code voor de Catalaanse belastingen of die voor het Agentschap voor Ciberveiligheid. Bovendien heeft het tegen de budgetten van 2016 en 2017 gestemnd, alsmede de verschillende fiscale maatregelen die er aan vastzaten. Een voorbeeld is de belasting op de niet productieve aktiva van juridische personen, die wel gesteund werd door Catalunya Sí Que es Pot en waarbij de PSC zich onthield. Alleen de PP koos voor nee.

De C’s fraktie heeft zich onthouden bij de Wet voor Universele Gezondheidszorg, die als doel heeft om de zorg aan alle burgers van het prinsdom te garanderen, onafhankelijk van hun administratieve situatie; deze kreeg de stemmen van Junts pel Sí, PSC, CSQP en CUP.

C’s heeft echter initiatieven goedgekeurd zoals de Wet van de Klimaatverandering, die van de krediet secties van cooperaties, die van handel, diensten en exposities, die van de groeperingen van cannabisgebruikers en, in tegenstelling tot bij het Congres, de wet die de vonnissen uit de Franco periode annulleert. Ze hebben ook de Wet van Gegarandeerd Inkomen gesteund, die unaniem werd aangenomen, en hebben gedeeltelijke steun gegeven aan de Wet voor Beschermingsmaatregelen van het recht op woninig van mensen in gevaar van uitsluiting van woning. De partij heef ook niet ingestemd met het voortzetting van het wetsvoorstel van de CUP over misbruik door banken. Ze heeft ook een motie van de onafhankelijksgezinde linkse partij afgewezen om een publieke bank in Catalonië op te zetten.

De Raad van Barcelona: afwijzing van de hotel regulering en publiek watermanagement

In de Raad van Barcelona heeft C’s een erg conservatieve kant laten zien. De leidster van de partij in de raad is Carina Mejías, voormalig PP afgevaardigde in het Parlement. Ook al is het geen echte lokale zaak, heeft Mejías de nationale vraagstuk constant bij de raadsvergaderingen ter sprake gebracht, met continu hetzelfde argument dat Ada Colau een “bondgenoot” zou zijn van de onafhankelijkheidsgezinden.

Wat sociale maatregelen betreft, heeft de oranje formatie tegen alle budgetten van de Colau regering gestemd. Ze hebben zich ook gekeerd tegen het lid worden van Barcelona van de Catalaanse Associatie van Gemeenten voor de Publiek Watermanagement (AMAP), die er voor is dat die dienst weer onder de gemeenten komt. Ze hebben ook een harde hand getoond tegen “illegale bezettingen” van gebouwen, een vraagstuk waar ze aldoor Colau verantwoordelijk voor hebben gemaakt. Ze hebben veranderingen aan het Burgerzinbesluit geweigerd, die sancties behoorlijk verlagen, en hebben zich erg hard getoond inzake de “manters” (illegale straatverkopers). Bovendien onthield de fraktie zich bij de stemming voor het nieuwe Reglement voor burgerparticipatie, die het mogelijk zal maken om een jaarlijks consult over uit te voeren over verscheidene voorstellen van zowel de partijen als de burgers. Ook heeft het zich verzet tegen twee van de belangrijkste projecten van de regering van Colau: de megablokken (om openbare ruimte te herwinnen) en het reguleringsplan voor turistische accomodatie, de PEUAT.

Tenslotte hebben ze ook de hoofdlijnen gehaald met de vraagstukken inzake het historisch geheugen. Hoe? Met hun onthouding in de raadsvergadering bij het besluit om de eremedaille van te stad van de oud minister uit de Franco periode Rodolfo Martín Villa te herroepen. Met het verzet tegen het veranderen van de naam Saló de la Reina Regent (Koninklijke Regentes Zaal) in Sala del Plenarie Carles Pi i Sunyer (Raadszaal Carles Pi i Sunyer), als een hommage aan de republikeinse burgemeester van de stad, of het hernoemen van het Plaça Llucmajor plein in de buurt Nou Barris tot Plaça de la República.

 
Download de pdf Oorspronkelijke bron

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *